Zajęcia

  W  Jeżykowym Przedszkolu zorganizowane są zajęcia dodatkowe. Dzięki tym zajęciom dzieci mogą odkryć nowe pasje, poznać ciekawe zjawiska zachodzące w przyrodzie . 

Zapewniamy opiekę psychologa oraz logopedy.

Oferta zajęć dodatkowych:

 • Język angielski - już od września 2015 roku wszystkie grupy mają zajęcia 5 razy w tygodniu. Dodatkowo p. Monika (nasza lektorka) wchodzi do każdej grupy w czasie posiłków, zabaw dowolnych,  zabawy w ogrodzie i zachęca dzieci do posługiwania się językiem angielskim w naturalnych sytuacjach.
 • Rytmika- zajęcia umuzykalniające
 • "Odkrywcze Jeżyki" - zabawy badawcze
 • "Gimnastyka buzi i języka" - zabawy logopedyczne
 • "Sprawne jeżyki" - zajęcia ogólnorozwojowe z elementami korektywy 
 • Religia- na życzenie rodziców w starszych grupach
 • Koło małego programisty
 • Szachy
 • Zumba

Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewniamy: 

 • Integracja Sensoryczna
 • Terapia Neurotaktylna
 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • Indywidualna terapia logopedyczna ( wszystkie dzieci, które podczas badania przesiewowego zostaną zakwalifikowane na taką terapię)
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Terapia ręki

Rozkład zajęć dodatkowych cały czas się aktualizuje, więc niebawem podamy dokładny plan.

Designed by: nowastrona.com.pl