Jak spędzamy dzień
RAMOWY ROZKŁAD DNIA  - DZIECI MŁODSZE   
 
06.30 – 08.15 -   schodzenie  się dzieci, zbieranie się w grupie dyżurującej; zabawy swobodne według zainteresowań dzieci: zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne; zabawy integrujące grupę, praca indywidualna z dziećmi
08.15 – 08.25 – zabawa ruchowa 
08.30 – 09.00 – przygotowanie do śniadania, śniadanie, mycie zębów 
09.00 – 09.30 – realizacja zajęcia dydaktycznego z całą grupą realizowanego wg wybranego programu edukacyjnego
09.30 – 09.45 – zabawa ruchowa w sali
09.45 – 11.05 – spacery, gry i zabawy na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze,  zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na powietrzu 
11.05 – 11.15 – czynności samoobsługowe w szatni, łazience
11.15 – 11.45 – obiad (drugie danie)
11.45 – 14.00 – leżakowanie
14.00 – 14.15 – zabawa ruchowa
14.15 – 14.45 – zupa + podwieczorek
14.45 – 16.00 – zabawy doskonalące funkcje poznawcze, grafomotoryczne, zajęcia o charakterze terapeutycznym; gry i zabawy sportowe, tematyczne, rozwijanie indywidualnych zainteresowań; praca indywidualna; pobyt w ogrodzie przedszkolnym
16.00 – 18.00 – zabawy integracyjne w grupach mieszanych wiekowo (w oddziałach dyżurujących); zabawy w kącikach zainteresowań, rozwijanie umiejętności interpersonalnych
 
 
 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA  - DZIECI STARSZE  
 
    
06.30 – 08.15 -   schodzenie  się dzieci, zbieranie się w grupie dyżurującej; zabawy swobodne według zainteresowań dzieci: zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne; zabawy integrujące grupę, praca indywidualna z dziećmi
08.15 – 08.25 ćwiczenia poranne 
08.30 – 09.00 – przygotowanie do śniadania, śniadanie, mycie zębów 
09.00 – 09.30 – realizacja zajęcia dydaktycznego z całą grupą realizowanego wg wybranego programu edukacyjnego
09.30 – 09.45 –  zabawa ruchowa w sali
09.45 – 10.15 – realizacja II-go zajęcia realizowanego według wybranego programu edukacyjnego 
10.15 – 11.15 - spacery, gry i zabawy na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze, zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na powietrzu 
11.05 – 11.15 – czynności samoobsługowe w szatni, łazience
11.15 – 11.45 – obiad (drugie danie)
11.45 – 14.00 – zabawy relaksacyjno – wyciszające, słuchanie bajek; ćwiczenia stymulacyjne, wyrównawcze, ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, fonetykę, grafomotorykę); zajęcia wspierające indywidualne zainteresowania dzieci
14.00 – 14.15 – zabawa ruchowa
14.15 – 14.45 – zupa + podwieczorek
14.45 – 16.00 – zabawy doskonalące funkcje poznawcze, grafomotoryczne, zajęcia o charakterze terapeutycznym; gry i zabawy sportowe, tematyczne, rozwijanie indywidualnych zainteresowań; praca indywidualna; pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy swobodne.
16.00 – 18.00 – zabawy integracyjne w grupach mieszanych wiekowo (w oddziałach dyżurujących); zabawy w kącikach zainteresowań, rozwijanie umiejętności interpersonalnych
Designed by: nowastrona.com.pl