Kadra

Kadrę pedagogiczną Jeżykowego Przedszkola tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę. Wychowawcy w swej pracy wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień oraz sprawdzania postępów dziecka. 

Kadrę wspierają specjaliści: dyrektor d/s pedagogicznych z wieloletnim doświadczeniem, logopeda, a także profesjonalni instruktorzy zajęć dodatkowych. 

 

WŁAŚCICIEL - DYREKTOR

Dorota Janek - Jeż

 

WICEDYREKTOR D/S PEDAGOGICZNYCH

mgr Beata Szynwelska

 

NAUCZYCIELKI 

mgr Hanna Lewszuk - grupa I "Zajączki"

mgr Martyna Wiszniewska - grupa II "Niedźwiadki"

mgr Agnieszka Gilewska - grupa III  "Wiewióreczki"

mgr Magdalena Margiewicz  - grupa IV "Jeżyki"

 

 

OLIGOFRENOPEDAGOG

mgr Urszula Kruk

 

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

mgr Urszula Mróz

mgr Paweł Borusiewicz

mgr Beata Kulesza

lic. Paulina Maria Sumka

 

LOGOPEDA

mgr Ewelina Sienkiewicz

 

PSYCHOLOG

mgr Katarzyna Gołębiewska

 

INSTRUKTORZY ZAJĘĆ DODATKOWYCH

mgr Monika Kuczko - język angielski 

mgr Katarzyna Gawryluk - rytmika

mgr Monika Rutkowska - koło badawcze

mgr Beata Szynwelska - gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

mgr Marta Rutkowska - Integracja Sensoryczna

mgr Barbara Snarska- Setiarso - Integracja Sensoryczna

Sylwia Sachajko -  ZUMBA

ks. Piotr Turczewski - religia katolicka

mgr Walentyna Stocka - religia prawosławna 

 

 

Designed by: nowastrona.com.pl