Scenariusz zajęć ruchowych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH 

Temat: "Wesołe zabawy z gazetami" - scenariusz zajęć ruchowych

- rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, zwinności i zręczności

- kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,

- kształtowanie pomysłowości oraz inwencji twórczej, 

CELE OPERACYJNE:

- dziecko jest sprawne ruchowo

- poznaje możliwości swojego ciała
- dokładnie wykonuje zalecane ćwiczenia
- koryguje swoją postawę
 

PRZYBORY:gazety

 

PRZEBIEG:
1. Dzieci maszerują lub biegają w zależności od podanego rytmu pomiędzy rozłożonymi na podłodze gazetami. Na sygnał siadają skrzyżnie na dowolnej gazecie trzymając ręce w ,,skrzydełka” ( ugięte w łokciach, odwiedzione w bok, dłonie zwrócone ku górze )
2. W siadzie na gazecie odpychanie się rękami i nogami i przesuwanie się w dowolny sposób po całej sali. Witanie się z sąsiadem dłońmi i stopami stroną podeszwową.                              3. Leżenie na brzuchu na gazecie. Odpychanie się rękoma. 
4. Podrzucanie rozłożonej gazety w górę i naśladowanie ciałem ruchu jej spadania.
5. Siad klęczny – gazeta leży przed dzieckiem. Dłonie oparte na gazecie – przesuwanie gazety w przód i powrót do pozycji wyjściowej.
6. „Pasażer” - gazetę kładziemy na plecach i na czworakach z dłońmi zwróconymi do środka chodzimy po sali.
7. Leżenie przodem – trzymanie gazety za brzegi oburącz, ręce ugięte w łokciach, broda oparta na gazecie. Unoszenie gazety i głowy nad podłogą, ręce wyprostowane.
8. Leżenie na plecach – nogi wyprostowane, gazeta leży na brzuchu trzymana za brzegi. Przenoszenie gazety za głowę, ręce wyprostowane ( wdech ), powrót do pozycji wyjściowej ( wydech ).
9. Stopami ugniatamy gazetę aby powstała kula.
10. Siad podparty, kolana rozchylone. Chwytanie stopami stroną podeszwową kulę i podrzucanie jej w górę i chwyt rękami.
11. Chodzenie na czworakach z dłońmi zwróconymi do środka i toczenie kuli głową.
12. Leżenie przodem – przekładanie kuli przed sobą na wyprostowanych i uniesionych
lekko nad podłogą rękach

13. Leżenie tyłem, kula między stopami. Przenoszenie jej za głowę. Powrót do pozycji wyjściowej.

14. Chodzenie po sali i podrzucanie i łapanie kuli w dowolny sposób.
15. Rozprostowywanie kuli stopami – prasowanie stopami gazety.
16. W staniu darcie gazety na drobne kawałki.
17. Dmuchanie w kawałeczek podartej gazety.
18. Zbieranie podartych kawałków za pomocą palców stopy do kosza.
19. Taniec na gazecie. Dzieci dobierają się w pary, tańczą na gazecie przy muzyce trzymając gazetę czołami, brzuchami, plecami, kolanami. 

Powrót

Designed by: nowastrona.com.pl