Scenariusz zajęć ruchowych II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH

 

TEMAT: Bawmy się razem wesoło – zabawy z przyborem nietypowym

CELE GŁÓWNE:

- kształtowanie sprawności motorycznej

- doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej

CELE OPERACYJNE:

- dziecko jest szybkie, zręczne i zwinne

- sprawnie reaguje na umówione sygnały

- współdziała w zespole

PRZYBORY: opakowania np.małe butelki plastikowe

 

PRZEBIEG:

1.      „Zastępy” – zabawa organizacyjno – porządkowa. Ćwiczący odliczają do  trzech. Na sygnał dzieci zbierają rozrzucone wcześniej butelki (jedna na osobę) i ustawiają je w miejscach wyznaczonych przez nauczyciela, tworząc zastępy jedynek, dwójek, trójek.

2.      „Który zastęp szybciej?” – Zastępy ustawione rzędami na linii. Na linii przeciwległej (oznaczenie miejsc) Na sygnał dzieci wybiegają pojedynczo, ustawiają opakowania  na wyznaczonych miejscach, po czym wracają do poprzedniego ustawienia.

3.      „Ustawianki” – ustawienie jak poprzednio. Nauczyciel daje polecenie ułożenia na linii końcowej np. koło. Na sygnał dzieci wybiegają pojedynczo ustawiając opakowania wg polecenia. Wygrywa zastęp, który zadanie wykona szybciej i dokładniej.

4.      „Wybijanka” – zastępy na dwóch przeciwległych liniach na wprost siebie. Na linii środkowej ustawione są opakowania jednego z zastępów. Na sygnał prowadzącego, jeden zastęp stara się zbić ustawione na linii opakowania, rzucając w nie swoimi opakowaniami. Po wykonaniu zadania zmiana zastępów. Wygrywa zastęp, który wybije więcej opakowań.

5.      „Wyścigi żółwi” – zastępy w szeregach. Na sygnał pierwszy zastęp ustawia się w raki (podpór tyłem), układa opakowanie na brzuchu, idzie do linii końcowej. Powrót do zastępu biegiem. Każde dziecko ćwiczy z własnym opakowaniem.

6.      „Sprawne ręce” -  siad prosty w rzędach, przekazywanie butelki rękami nad głową kolejnemu dziecku aż do ostatniego. Ostatnie po otrzymaniu butelki biegnie do przodu, wykonuje siad prosty i przekazuje ją ćwiczącemu za sobą.

7.      „Ranny skoczek” – na sygnał dziecko wkłada opakowanie między udo a podudzie na wysokości kolana, po czym podskakując porusza się w kierunku linii końcowej. Tam następuje zmiana nogi ćwiczącej i powrót do zastępu.

8.      „Wyścig numerów” – dzieci siedzą/stoją w kole. Mają przydzielone numery do 4. Na sygnał wywołane numery wybiegają z koła, okrążają je i wracają na swoje miejsca. 

9.      „Kto szybciej dookoła?” – rozsypka, ćwiczący w siadzie skrzyżnym. Przed każdym dzieckiem stoi opakowanie.. Na sygnał ćwiczący obiega dookoła opakowania, po czym wykonuje siad i podnosi opakowanie w górę. Można zmienić polecenie np. podskoki obunóż, jednonóż, na czworakach itd.

10.  „Postaw opakowanie” – siad w rozsypce w siadzie skrzyżnym podpartym z tyłu. Na sygnał dzieci ustawiają opakowanie stopami. Nie wolno pomagać sobie rękami.

11.  Marsz – odłożenie opakowań do koszyka.

 

Powrót

Designed by: nowastrona.com.pl