Audycja muzyczna pt.: „Brzechwałki, czyli Brzechwa dzieciom”