Jeżyki korzystają ze słońca – zabawy na placu przedszkolnym