KONSULTACJE RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI

Zapraszamy wszystkich Rodziców na konsultacje z wychowawcami Państwa pociech. Z uwagi na sytuację epidemiczną proponujemy , aby konsultacje odbyły się z wykorzystaniem spotkań online lub telefonicznie. Proszę o zgłaszanie dogodnej formy konsultacji. Nauczyciele skontaktują się z każdym Rodzicem w celu ustalenia daty spotkań.