5 kwietnia 2012 roku, to jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu. Tego dnia moje starania zostały uwieńczone sukcesem – dziesięcioro dzieci po raz pierwszy przestąpiło próg Jeżykowego Przedszkola. Pomysł na stworzenie prywatnego przedszkola zrodził się wiele lat temu. Marzyłam o stworzeniu miejsca wyjątkowego i bardzo przyjaznego dla najmłodszych dzieci. Nieoczekiwanie decyzję o przedsięwzięciu przyśpieszyło urodzenie mojego trzeciego dziecka Kubusia.

I tak w ciągu 2,5 lat powstało Jeżykowe Przedszkole, spełniające wszelkie standardy jakościowe, edukacyjne i bezpieczeństwa. W naszym przedszkolu są cztery nowocześnie wyposażone sale, dwie sale terapeutyczne, gabinet logopedy oraz dwa place zabaw na podwórzu. Oprócz zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych prowadzimy również dodatkowo zajęcia logopedyczne grupowe i indywidualne,  rytmiczno –muzyczne, gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korektywy. Dzieci każdego dnia uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego. Poza tym, dbając o rozwój ciekawości poznawczej u dzieci, prowadzimy zajęcia badawcze. W czasie tych zajęć przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem wykonują doświadczenia i odkrywają w sposób naturalny prawa rządzące przyrodą, chemią i fizyką. Oferujemy również pomoc psychologiczno – pedagogiczną dzieciom jej potrzebującym oraz wsparcie rodzicom.

Sama będąc zawsze mamą bardzo zapracowaną, wiem, że czasami trudno jest zdążyć odebrać dziecko z placówki edukacyjnej przed 17.00. Dlatego też, wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnych rodziców, przedszkole może zapewnić opiekę dzieciom do godzin późnowieczornych.

Dorota Janek – Jeż