„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu –
o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć,
odczuwać, myśleć marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”
Robert Fulghum

Jeżykowe Przedszkole jest placówką niepubliczną. Zapewniamy realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

Pracujemy z wykorzystaniem programu wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci” autorstwa Jolanty Wasilewskiej. Realizujemy Program Wychowawczy Jeżykowego Przedszkola.

Proces edukacji przedszkolnej  wzbogacamy metodami aktywizującymi:

 • Dziecięca Matematyka wg profesor Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Pedagogika zabawy
 • Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz 
 • Metoda Aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss
 • Metody gimnastyki twórczej  R.Labana
 • Elementy pedagogiki M.Montessori
 • Elementy terapii ręki
 • Metoda krakowska J. Cieszyńskiej
 • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona

Bierzemy udział w różnorodnych programach:

 • Cała Polska czyta dzieciom
 • Mały miś w świecie wielkiej literatury
 • Czyste powietrze wokół nas
 • Pola nadziei
 • Bezpieczne domy, przyjazne miasta
 • Technikoludek – czyli przedszkolak w świecie technologii
 • Droga z klasą

Zdobyliśmy Certyfikaty w programach:

 • Szkoła w Ruchu pod patronatem MEN
 • Mamo, Tato Wolę Wodę
 • Chronimy Dzieci