Statut jest dostępny do wglądu w sekretariacie przedszkola.