Organizacja pracy Jeżykowego Przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

  1. Przedszkole czynne jest w dni powszednie w godzinach 6.30-18.00.
  2. 31 XII 2020 przedszkole czynne jest do godziny 14.30.
  3. Zapewnienie opieki nad dzieckiem po godzinie 18.00 wymaga wcześniejszego zgłoszenia dyrektorowi Jeżykowego Przedszkola.
  4. 24 XII 2020 jest dniem wolnym.
  5. Przerwa wakacyjna w przedszkolu będzie trwać 2 tygodnie w terminie: 26.07.2021 – 06.08.2021.