ORGANIZACJA PRACY JEŻYKOWEGO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  1.  Przedszkole czynne jest w dni powszednie w godzinach 6.30-18.00.
  2.  31 XII 2021 przedszkole czynne jest do godziny 14.30.
  3.  Zapewnienie opieki nad dzieckiem po godzinie 18.00 wymaga wcześniejszego zgłoszenia dyrektorowi Jeżykowego Przedszkola.
  4.  24 XII 2021   jest dniem wolnym.
  5.  Przerwa wakacyjna w przedszkolu będzie trwać dwa tygodnie w terminie: 25.07.2022  – 05.08.2022 r.