Podziękowanie

Bardzo dziękujemy za zasponsorowanie pomocy dydaktycznych oraz nagród konkursowych:

  • Mamie Olka z grupy Jeżyków;
  • Właścicielowi firmy GOTEL – Panu Andrzejowi Gołaszewskiemu.