„Technikoludek, czyli przedszkolak w świecie technologii” – nowy projekt edukacyjny w naszym przedszkolu

Drodzy Rodzice!

Z przyjemnością informujemy, iż grupa Jeżyki dołączyła do projektu „TECHNIKOLUDEK, CZYLI PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE INTERNETU”. Organizatorem projektu jest Przedszkole nr 41 w Rybniku.

Projekt jest odpowiedzią na priorytety MEN na rok szkolny 2020/2021, którym jest: „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.

Celami głównymi projektu są:

 • Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat technologii;
 • Rozwijanie współpracy między nauczycielami z różnych przedszkoli z całej Polski.

Celami szczegółowymi natomiast są:

 • Rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci:
  – kompetencje informatyczne;
  – inicjatywność i przedsiębiorczość;
  – kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
  – porozumiewanie się w języku ojczystym;
  – umiejętność uczenia się;
  – kompetencje społeczne i obywatelskie;
  – świadomość i ekspresja kulturalna;
  – porozumiewanie się w językach obcych
 • Dostrzeganie przez dziecko zalet oraz wad korzystania z technologii
 • Kształcenie umiejętności korzystania przez dzieci z nowoczesnych technologii
 • Rozwijanie kreatywności u dzieci
 • Rozwijanie postaw społecznych oraz prospołecznych poprzez udział w imprezach, wycieczkach oraz akcjach.