Tydzień planu daltońskiego – dzień czerwony – Zajączki