Tydzień planu daltońskiego – dzień żółty – Zajączki