Wycieczka do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Białymstoku – Wiewióreczki i Jeżyki