06.30 – 8.15 – schodzenie się dzieci, zbieranie się w grupie dyżurującej; zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne; zabawy integrujące grupę

08.15 – 08.30 – zabawa ruchowa w grupach młodszych, ćwiczenia poranne w grupach starszych

08.30 – 09.00 – śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie; czynności higieniczne w łazience

09.00 – 10.15 – realizacja zajęć dydaktycznych z całą grupą realizowanych według wybranego programu edukacyjnego (w grupie 3- i 4- latków jedno zajęcie dydaktyczne w godzinach 9.00 – 9.20), zajęcia z języka angielskiego; zajęcia dodatkowe: rytmika, zabawy logopedyczne grupowe, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy, religia, koło „Małego programisty” – wg harmonogramu

10.15 – 11.15 – spacery, gry i zabawy na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze

11.15 – 11.30 – czynności samoobsługowe w szatni, w łazience

11.30 – 12.00 – obiad (drugie danie) – przestrzeganie zasady kulturalnego spożywania posiłków

12.00 – 14.00 – leżakowanie w grupach młodszych, w grupach starszych zabawy wyciszające, słuchanie literatury dziecięcej, ćwiczenia rozwijające grafomotorykę, percepcję wzrokową i słuchową, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia płatne z zumby, szachów wg harmonogramu

14.00 – 14.15 – zabawa ruchowa

14.15 – 14.45 – zupa + podwieczorek

14.45 – 18.00 – słuchanie literatury dziecięcej; zabawy doskonalące funkcje poznawcze, zabawy rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, gry dydaktyczne i stolikowe; zabawy integracyjne w oddziałach dyżurujących; sezonowo pobyt w ogrodzie przedszkolnym.