Z czego można zrobić wagę? – zabawa matematyczna Jeżyków