We wrześniu 2022 r. nasze przedszkole zgłosiło swój akces do Polskiego Stowarzyszenia Dalton celem ubiegania się o certyfikat placówki daltońskiej. Wdrożenie wszystkich działań i ich utrwalenie wymaga czasu – mamy na to dwa lata.

Mottem edukacji daltońskiej są słowa jej twórczyni – Helen Parkhurst:

JEŚLI SZANUJEMY DZIECKO I PODĄŻAMY ZA JEGO MOŻLIWOŚCIAMI,
TO MOŻE ONE ZROBIĆ WIĘCEJ, NIŻ OD NIEGO OCZEKUJEMY,
A WSZYSTKO CO DZIECKO POTRAFI –
NAUCZYCIELOWI ZROBIĆ NIE WOLNO”.

Koncepcja daltońska opiera się na 4 podstawowych filarach:

 • Odpowiedzialność / wolność
 • Samodzielność
 • Współpraca
 • Refleksja

Odpowiedzialność – z jednej strony daje dzieciom swobodę wyboru, jakie zadania będą wykonywały i kiedy, z drugiej strony uczy odpowiedzialności za podjęte decyzje i za wykonaną pracę. Powierzanie dziecku różnych obowiązków (np. dyżury), planowanie pracy i wywiązywanie się z tego, motywuje je jeszcze bardziej i powoduje, że dziecko staje się świadomym i odpowiedzialnym uczestnikiem procesu edukacyjnego.
Samodzielność w planie daltońskim oznacza, że dzieci mają możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów, wykonywania zadań i poszukiwania właściwych rozwiązań. Dzieci chętnie podejmują wyzwania wymagające od nich aktywności. Rozwijanie samodzielności uczy i pozwala im zmierzyć się z własnymi możliwościami.
Współpraca –dzieci nie tylko uczą się współżycia w grupie i wzajemnego szacunku, ale także pracy w parach, pracy zespołowej. Kształtują umiejętności współpracy z innymi dziećmi i wspólnego osiągania wyznaczonych celów.
Refleksja – dziecku przed przystąpieniem do pracy należy określić jasno cel, wówczas dzieci dokonują refleksji nad własnymi  działaniami. Doskonalą przez to umiejętność rozwiązywania problemów w sposób samodzielny lub we współpracy z innymi.

By umożliwić przejrzystość organizacji w Planie Daltońskim – korzystamy z wizualizacji. Ma ona na celu zobrazowanie pewnych zjawisk i wydarzeń, co ma wspomóc dziecko w lepszym ich zrozumieniu.

W naszym przedszkolu wizualizacji podlegają:

 • dni tygodnia (każdy oznaczony innym kolorem),
 • plan dnia,
 • obecność dzieci,
 • ustawienie w pary,
 • upływ czasu,
 • kalendarz urodzin i pogody,
 • wygląd i rodzaj kącików,
 • zasady przedszkolne,
 • osiągnięte przez dzieci umiejętności,
 • wyjścia do toalety,
 • samopoczucie dzieci.

Większość została już wprowadzona zwłaszcza w starszych grupach, w młodszych sukcesywnie wprowadzamy kolejne.

W czasie zajęć tygodniowej pracy wykorzystywane są także obrazowe instrukcje „krok po kroku” wykonania danej czynności, działania, zadania m.in. kolejność zakładanych ubrań w szatni.

Tygodniowa Tablica Zadań wizualizuje zadania do samodzielnego wykonania w danym tygodniu. W każdy poniedziałek nauczycielka przedstawia dzieciom zadania edukacyjne i omawia sposób ich wykonania. Następnie zadania umieszczane są na „tablicy zadań”. Decyzja o czasie wykonania danego zadania należy do każdego dziecka (część dzieci planuje ich wykonanie w perspektywie tygodnia). Wykonaną pracę dziecko potwierdza magnesem w kolorze dnia, w którym wykonało zadanie).

FOTORELACJE Z WIZAUALIZACJI PRZESTRZENI W SALI ORAZ DZIAŁAŃ DZIECI BĘDZIEMY SUKCESYWNIE ZAMIESZCZAĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ JEŻYKOWEGO PRZEDSZKOLA