,,Jeżyki” ustalają plan dnia według planu daltońskiego