Organizacja pracy Jeżykowego Przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

1. Przedszkole czynne jest w dni powszednie w godzinach 6.30-18.00.

2. 31 XII 2019 r. przedszkole czynne jest do godziny 14.30.

3. Zapewnienie opieki nad dzieckiem po godzinie 18.00 wymaga wcześniejszego zgłoszenia dyrektorowi Jeżykowego Przedszkola.

4. 24 XII 2019 r. jest dniem wolnym.

5. Przerwa wakacyjna w przedszkolu wynosi dwa tygodnie w terminie: 27.07.2020 – 07.08.2020 r.