Palma wielkanocna – warsztaty z pracownikiem Nadleśnictwa Dojlidy w grupie Jeżyków