Spotkanie z Fridą Kahlo – realizacja zadania z projektu „Zabawa Sztuką” w Jeżykach